Hållbar framtid med våra flaskor

Våra glasflaskor är ett givet val hos oss. Glas är det förpackningsmaterial som har den högsta återvinningsgraden där ett kilo returglas blir ett kilo nytt glas (Svensk Glasåtervinning).

Om man hårdrar, är glas det enda förpackningsmaterial som klarar EUs förpackningsdirektiv: Ändamålsenlighet, återvinningsbar samt begränsad deponi. Med ändamålsenlighet menas att förpackningen inte skall vara den faktor som begränsar produktens hållbarhet. Kolsyrade drycker som tex öl och champagne håller längre i en glasförpackning utan att ta smak eller utsättas för smakförändringar från syrets oxidation eller materialets sammansättning.

En egenskap där glaset står som överlägsen vinnare bland material och som saknas hos flertalet dryckesförpackningar. Glasflaskorna säkerställer därmed kvalitén på våra produkter.

Ett känt faktum är att förpackningen påverkar konsumentens respekt för innehållet. Glas är vackert och indikerar produktkvalitet. Eller som nån sa:

”Om innehållet är viktigare än förpackningen är förpackningen viktig.”

Våra helsvenska öl

Helgas hembrygd – Pilsnermalt odlat på grannens marker. Speltvete från Almnäs, Hjo. Havre och råg från Varaslättens lagerhus. Humle från Korngården, Skåne.

Humle & Dumle – Pilsnermalt från Warbro och Viking Malt. Speltvete från Almnäs, Hjo. Havre från Varaslättens lagerhuset. Humle från Korngården, Skåne

Balder – Pilsnermalt från Warbro och odlat på grannens marker. Speltvete från Almnäs, Hjo. Humle från Klypan, Dalsland och Korngården, Skåne.

Grön Energi

Vi köper vår energi ifrån Kvänums Energi. Ett företag som endast levererar förnybar energi och i största möjliga mån köper lokalproducerad energi från vind, vatten och sol.

Uppvärmning av våran anläggning sker genom biobränsle.

Svenska råvaror / Ekologiskt / Kretslopp

All pilsnermalt vi använder är ekologisk och svensk till nära 100%. Våra råvaror kommer från Sveriges bönder där mycket har sitt ursprung från Varaslätten. Största delen av vår humle kommer från ett ekologiskt kooperativ i Österrike men vi strävar efter Svensk ekologisk humle och använder det så långt som möjligt men tillgången är tyvärr begränsad

I alla våra ekologiska öl är både malt och humle ekologiska.

En viktig del i vårt kretslopp är där vi använder grannens korn för att brygga öl, och där den använda malten, draven, återgår till grannen som växtnäring för framtida skördar.

Vatten

Utan bra vatten, ingen god öl! Vi använder vatten från vår egna djupborrade brunn och kan på så sätt ha noga kontroll över kvalitén.