Integritetspolicy för Qvänum Mat&Malt AB

Vi värnar din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Qvänum Mat&Malt AB behandlar om dig.

Qvänum Mat&Malt AB är personuppgiftsansvarig

Qvänum Mat&Malt AB är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner hos kundföretag.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på  info@qmm.se eller skriv till:

Qvänum Mat&Malt AB Kvänum Gategården 1

535 91 Kvänum

Vilka personuppgifter vi behandlar

Det beror på vilka uppgifter du delar med Qvänum Mat&Malt. Generellt sätt handlar detta om namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

När vi mailar ut information, fakturor eller nyheter från Qvänum

Qvänum Mat&Malt samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Qvänum Mat&Malt när du t.ex. vill bli kund eller anmäla dej till något av våra evenemang. Vi frågar alltid innan vi mailar. Du kan när som helst avböja informationsbrev, fakturor via mail eller nyhetsbrev från oss genom att maila tillbaka till oss. Så löser vi det brevledes istället.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Qvänum Mat&Malt kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som vi har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen och Qvänum Mat&Malts e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter i samband med att de utför en tjänst för oss.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Se Datainspektionen för en sammanställning av dessa rättigheter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar integritetspolicyn. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras.